Preprodajalec vstopnic. Cena vstopnice je lahko višja od nominalne vrednosti.

Voľné pracovné miesta

Momentálne nie sú žiadne voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Transparentné ceny

Pôvodná cena vstupeniek je jasne uvedená, pričom neexistujú žiadne skryté poplatky

Garantované "najlepšie" sedadlá

Celosvetové dostupné vstupenky na vypredané koncerty s najlepšími výhľadmi

Exkluzívna služba

Ak vstupenky nie sú dostupné, budeme sa vám ich snažiť nájsť.